Social Media

  

Check out goo's 'Most Searched Male Celebrity Ranking Top 40' for 2012

December 21, 2012 @ 8:30 pm
by
  • 0
  • 15381
  • 0NTT Docomo's Internet portal goo has revealed their 'Most Searched Male Celebrity Ranking Top 40' for the year of 2012.

Check out the full ranking below!

===

1. Darvish Yu
2. Ichiro
3. Matsumoto Jun
4. Kim Hyun Joong
5. Ohno Satoshi
6. Jang Geun Suk
7. Takahashi Daisuke
8. Fukuyama Masaharu
9. Okada Junichi
10. Lee Byung-Hun

11. Mukai Osamu
12. Hayami Mokomichi
13. Yamashita Tomohisa
14. Ozawa Ichiro
15. Nakai Masahiro
16. Sato Takeru
17. Shioya Shun
18. Kusanagi Tsuyoshi
19. Kimura Takuya
20. Sakurai Sho

21. Park Si Hoo
22. Akanishi Jin
23. Uchida Atsuto
24. Ji Jin Hee
25. Oguri Shun
26. Ayano Go
27. Nishijima Hidetoshi
28. Domoto Tsuyoshi
29. Fujiki Naohito
30. Kamenashi Kazuya

31. Go Hiromi
32. Ninomiya Kazunari
33. GACKT
34. Hashimoto Kaoru
35. Tamaki Hiroshi
36. Kagawa Teruyuki
37. Takenouchi Yutaka
38. Saito Seiroku
39. Yamada Ryosuke
40. Hiraoka Yuta

===

Source: goo Ranking
Image: Saga Shimbun

Comments

There are 0 comments

Login With...


Sort by: